‘Wszyscy jesteśmy geniuszami. Ale jeśli oceniasz rybę po jej zdolności wspinania się na drzewa, to całe życie będzie myślała, że jest głupia.”

                                                                                                                                                                                                   Albert Einstein

FRIS Style myślenia i działania

Dzięki uświadomieniu sobie własnego stylu myślenia zyskujemy cenny wgląd w nasz indywidualny sposób postrzegania świata, mamy szansę wykorzystać umiejętności wynikające z naturalnego potencjału oraz dostrzec obszary, które stanowią dla nas wyzwanie, ponieważ wynikają z braku określonych predyspozycji. Świadomość  indywidualnego stylu  myślenia i działania to szansa na podjęcie konkretnych działań zmierzających do poprawy naszego funkcjonowania i większej satysfakcji z życia.

FRIS to narzędzie rozwojowe oparte na psychologii poznawczej, które opisuje indywidualny styl myślenia i działania.

Styl myślenia określa naturalny, intuicyjny sposób w jaki postrzegamy oraz przetwarzamy informacje. Wskazuje czemu nadajemy największy priorytet oraz jakie procesy umysłowe wykorzystujemy najsprawniej i najintensywniej.

Styl działania umożliwia poznanie własnego sposobu funkcjonowania. Podpowiada w jakich warunkach czujemy się najbardziej komfortowo, kiedy jesteśmy najbardziej skuteczni, co nasz uskrzydla i wprowadza w stan FLOW, a także wskazuje jakie okoliczności lub zadania będą wymagały od nas większego skupienia i wysiłku.

FRIS to pierwsze polskie narzędzie, stworzone i zweryfikowane przez polskich badaczy na podstawie odpowiedzi udzielonych przez polskich respondentów.

Badanie FRIS zostało stworzone zgodnie z wymaganiami dotyczącymi narzędzi psychometrycznych, a jego wiarygodność zmierzona i potwierdzona wskaźnikiem Alfa Cronbacha. (0.82 – wysoki poziom rzetelności).

Co zyskasz dzięki badaniu FRIS?

  • Odkryjesz swoje mocne strony, które wynikają z Twoich naturalnych predyspozycji
  • Dowiesz się w jakich sytuacjach czujesz się najbardziej komfortowo, jakie działania przynoszą Ci największą satysfakcję
  • Łatwiej zdefiniujesz swoje cele i szybciej je osiągniesz
  • Poprawisz jakość relacji, zrozumiesz siebie i łatwiej będzie Ci zrozumieć innych
  • Szansę na powrót do swojego prawdziwego JA

Jeżeli jesteś zainteresowana/y przeprowadzeniem badania i umówieniem się na 1,5 godzinną sesję analizy indywidualnej, podczas której otrzymasz swój indywidualny raport FRIS, napisz lub zadzwoń:

Email. kontakt@educatornia.pl

tel. 508 076795

______________________________________________________________________________________

Raport zespołowy FRIS

Raport prezentuje mapę potencjału zespołu wyrażoną Procesem FRIS®, czyli modelem projektu od startu do wdrożenia. Styl myślenia każdej osoby określa jej kluczowe kompetencje oraz postawy, które najchętniej przyjmuje w konkretnych fazach przedsięwzięcia. Jeżeli w zespole brakuje osoby chętnej do podjęcia działań na jednym lub kliku etapach projektu, efektywność zespołu spada, a szanse na realizację przedsięwzięcia maleją.

Raport opisuje również dynamikę grupy, model komunikacji i współpracy oraz zawiera cenne wskazówki dotyczące podniesienia efektywności zespołu.

Co zyska Twój zespół dzięki analizie FRIS?

  • Analiza FRIS wskaże, które obszary działań są silnie preferowane przez członków zespołu oraz zidentyfikuje etapy projektu, które są najczęściej unikane i wymagają wsparcia.
  • Wyjaśni różnice w sposobie komunikacji pomiędzy wszystkimi osobami w zespole. Pozwoli zidentyfikować obecne lub potencjale źródła problemów w relacjach, a przy istniejących konfliktach, ułatwi zrozumienie różnic w celu przywrócenia efektywnej komunikacji i współpracy.
  • Analiza FRIS przeprowadzona w trakcie budowania zespołu, zwiększy szanse na uzyskanie efektu synergii wynikającego z faktu połączenia w działaniu osób o różnych sposobach myślenia i różnych kompetencjach.
  • Pracę w organizacji uczącej się, o otwartej kulturze, rozumiejącej i wpierającej swoich pracowników.

 

Jeżeli jesteś zainteresowana/y badaniem oraz analizą FRIS, napisz lub zadzwoń.

Email. kontakt@educatornia.pl

Tel.  508 076 795