Carl Rogers
Stopień do jakiego potrafię budować relacje, które wspierają rozwój innych jako indywidualnych jednostek, jest miarą wzrostu, jaki uzyskałem w sobie.
Spotkanie dwóch osobowości jest jak kontakt dwóch substancji chemicznych: jeżeli jest jakaś reakcja, obie ulegają zmianie.
Carl Gustav Jung
Nie można zmusić ziarna do rozwoju i kiełkowania, można jedynie stworzyć warunki zezwalające na to, aby ziarno rozwinęło wszystkie tkwiące w nim możliwości.
Carl Rogers

Coaching

Coaching to w skrócie towarzyszenie drugiemu człowiekowi w rozwoju, w procesie poznawania siebie i odkrywania swojego potencjału,  więcej…

Szkolenia i warsztaty

  1. Warsztaty rozwojowe dla nauczycieli w oparciu o metodologię FRIS,
  2. Komunikacja i współpraca w zespole,
  3. Kompetencje coachingowe w pracy nauczyciela

więcej…

BLOG

FRIS Cafe, czyli kawaŁyk dobrych relacji

W życiu zdarzyło mi się kilkakrotnie zmieniać miejsce pracy. Obowiązkowy instruktaż jak bezpiecznie poruszać się w ciągu komunikacyjnym, poprawnie dosiadać biurka i obsługiwać ekspres do kawy przechodziłam w ramach szkoleń BHP…

Co dobrego może wyniknąć ze spotkania nauczyciela z analizą transakcyjną?

Po pierwsze, może ją praktycznie wykorzystać w w swojej codziennej pracy. Analiza transakcyjna w prosty sposób nazywa i opisuje złożoność myśli i zachowań człowieka. Rozwija samoświadomość, pozwala lepiej zrozumieć innych oraz…

Od relacji do edukacji.

Students don’t care how much you know until they know how much you care. Theodore Roosevelt. Pozytywne relacje pomiędzy nauczycielem, a uczniami znacząco wpływają na osiągane przez uczniów wyniki. To fakt. Potwierdziły to…