Students don’t care how much you know until they know how much you care.

Theodore Roosevelt.

Pozytywne relacje pomiędzy nauczycielem, a uczniami znacząco wpływają na osiągane przez uczniów wyniki. To fakt. Potwierdziły to zresztą badania przeprowadzone przez prof. John’a Hattie z Uniwersytetu w Melbourne. Relacja nauczyciel-uczeń w dużym stopniu kształtuje sposób w jaki uczniowie myślą o szkole, jak się uczą, jak zachowują, determinuje ich sukcesy i porażki. To dzięki dobrej, wspierającej relacji z nauczycielem, uczniowie chętniej i więcej się uczą, nie boją się podejmowania wyzwań, popełniania błędów i częściej proszą o pomoc.
Osoby poproszone o przywołanie w pamięci nauczycieli, którzy w pozytywny sposób wpłynęli na ich życie, odegrali w nim znaczącą rolę, od których naprawdę chcieli się uczyć podkreślają, że byli to nauczyciele z pasją, wspierający i inspirujący, którzy widzieli w nich potencjał, którego często oni sami nie potrafili dostrzec. Nauczyciele, dla których chcieli, a nie musieli się uczyć.
Trudno uczyć się od nauczyciela, którego nie lubimy. I nie chodzi o to, abyśmy, jako nauczyciele za cel postawili sobie ‘bycie lubianym’, a jako drogę do jego osiągnięcia uznali brak jakichkolwiek wymagań z naszej strony w stosunku do uczniów. Chodzi jedynie o to, żebyśmy z równą gorliwością jak rozwijamy nasze kompetencje przedmiotowe i doskonalimy warsztat, uczyli się budować i rozwijać zdrowe, wspierające naukę relacje z naszymi uczniami..

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *